Pomiary światłowodowe – weryfikacja jakości okablowania

Pomiary światłowodowe wykonujemy podczas procesu wytwarzania, w trakcie prac instalacyjnych i przed odbiorem systemu okablowania światłowodowego. Odgrywają one istotną rolę w usuwaniu problemów podczas używania systemów okablowania światłowodowego. Dzięki nim możemy precyzyjnie wykryć lokalizację uszkodzeń. Do pomiaru używamy mierników mocy optycznej i źródeł światła. W tym celu urządzenie wprowadzamy do jednego końca światłowodu, a miernik mocy podłączmy do drugiego – działanie to pozwala sprawdzić moc optyczną. Źródłem światła jest laser lub dioda LED o wybranych parametrach.

 

Czym jest reflektometr optyczny?

Najważniejszym urządzeniem do wykonywania pomiarów światłowodów jest reflektor optyczny. Pozwala on sprawdzić wszystkie istotne parametry np. punkt przerwania linii, który jest bardzo ważny przy sieciach rozległych. Dokumentacja pomiarowa często jest podstawą do odbioru instalacji, ponieważ generuje raport z całą charakterystyką światłowodów. Pomiary reflektometryczne są najlepszym sposobem pomiaru linii światłowodowej. Dają rzetelny obraz instalacji oraz weryfikują, czy została prawidłowo wykonana. Po zakończeniu czynności, Klient otrzymuje raport w formie papierowej i elektronicznej.

Zaznaczamy, że prace są wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów, którzy mają certyfikat wykonywania pomiarów i instalacji światłowodów. Zapraszamy do współpracy!

pomiary światłowodowe