Sieci komputerowe

ETTH (Ethernet to the Home)

Dołączenie do sieci za pośrednictwem technologii Ethernet w oparciu o stałe łącze miedziane zakończone w switchu dostępowym (ACC), portem 100Mbit/s lub 1000 Mbit/s. Kabel sieciowy UTP doprowadzany jest bezpośrednio do lokalu Klienta i podłączany do komputera PC lub urządzenia typu Residential Gateway – Router, NAT, etc. Technologia stosowana w zabudowie skupionej, w budownictwie wielorodzinnym. Pozwala na doprowadzenie wszystkich usług multimedialnych oferowanych przez naszą sieć.

sieci komputerowe