Na czym polega wdmuchiwanie światłowodu?

Światłowody są przeźroczystymi szklanymi włóknami, które dodatkowo zawierają mieszankę tworzyw sztucznych. Linie światłowodowe są stosowane w instalacjach teletechnicznych.

 

Czym są światłowody?

Przesył danych w instalacjach światłowodowych odbywa się przy wykorzystaniu fali światła widzialnego. Takie instalacje pozwalają między innymi na transmitowanie danych na żywo. W jednym momencie program nadawany w danym miejscu dociera do wszystkich użytkowników na całym świecie. Światłowody umożliwiają także na korzystanie z szybkiego Internetu oraz różnego typu cyfrowych technologii. Bez światłowodów nie byłaby możliwa szybka łączność. To ona zapewnia dostęp do szerokopasmowego Internetu, transmisję danych oraz telefonię. Im więcej jest zainstalowanych sieci światłowodowych, tym więcej odbiorców może korzystać z takich usług.

 

Jak wdmuchiwane są światłowody?

Systemy mikrokanalizacji oraz technologie wdmuchiwania włókien i kabli światłowodowych stosowane są do instalacji światłowodów. Mikrokanalizacja pozwala na wypełnianie tego samego przekroju rury pierwotnej znacznie większą ilością mikrorurek. Dzięki takiej technologii można zainstalować więcej cienkich wielowłókowych kabli. Pozwala ona także na wdmuchiwanie światłowodów.

 

znak zapytania

Jest to metoda, dzięki której szybciej i łatwiej można zainstalować kable. Cały proces nie wymaga często kosztownych i długich prac ziemnych. Metoda wdmuchiwania światłowodów wykorzystuje sprężone powietrze oraz specjalny rodzaj wdmuchiwarki. Urządzenie wytwarza wysokie ciśnienie, dzięki któremu kabel jest wdmuchiwany i przemieszczany w rurze osłonowej. Metoda ta nie powoduje uszkodzenia kabla, a jednocześnie sprawnie i skutecznie umieszcza go we właściwym miejscu. Po wdmuchaniu kabla, w celu potwierdzenia parametrów światłowodu, wykonywane są pomiary światłowodowe. Do tego celu wykorzystywany jest reflektometr. Budowę światłowodowych sieci można zlecić wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie TSK.